Företaget
Företaget etablerades hösten 2003 av Staffan Lüning och har sedan dess expanderat i en jämn takt och är idag ett bolag med cirka 10 anställda. Staffan som är styrelsens ordförande hade en vision som alltjämt kvarstår. - Lüning Consulting skall vara det självklara valet av informationssäkerhetsleverantör om personligt engagemang, lojalitet och kvalité är drivande urvalsfaktorer.

Lüning Consulting är ett bolag med höga krav på kvalité. Vi är måna om att samla alla de kompetenser som krävs för att vi skall kunna åta oss totalentreprenad på informationssäkerhet oavsett vem kunden är. Det innebär att vi naturligtvis har certifierad personal inom våra kärnområden (CISSP, CISA) men också att vi förfogar över drivna projektledare, dugliga utbildare och skickliga tekniker. Det innebär också att vi verkar i alla faser från förstudie till implementering och utvärdering. Vi utvecklar även IT-säkerhetsprodukter där Secure LogEye® utgör ett exempel på en sådan. Våra kvalitetskrav på oss själva återspeglas i våra kunders utlåtanden och återköpsfrekvens. Vi är extremt stolta över det renommé som våra kunder ger oss.

Våra kunder återfinns inom de flesta marknadssegment och är såväl stora som små, privata och offentliga, företag och organisationer. Följande företag och organisationer utgör ett axplock av våra kunder: Försvarets materielverk (FMV), Försvarsmakten, Saab AB, Phadia, EC-gruppen, Rymdbolaget, Valmyndigheten, McNeil, Det Norske Veritas, BAE Bofors, Scandinavian Certification Center och Comex.

VD på Lüning Consulting AB är Staffan Lüning

Jag började min karriär som officer inom Flygvapnet där jag verkade inom ledningssystemområdet i ett 10-tal år. På 90-talet värvades jag över till försvarsindustrin för att arbeta med ledningssystem för exportmarknaden. Under andra halvan av 90-talet övergick jag till konsultbranschen där jag började arbeta med informationssäkerhet, vilket bl.a. ledde till att jag som vd byggde upp ett dotterbolag inom verksamhetsområdet. 2003 startade jag Lüning Consulting AB. Jag har sedan slutet av 90-talet,´parallellt med företagsutveckling, arbetat som konsult med inriktningen informations- och itsäkerhetsfrågor inom ledningssystemområdet.

Jag vill att Lüning Consulting AB i alla lägen ska uppfylla kundernas förväntningar på oss och helst överträffa dem. Jag vill att vår ambitionen på Lüning ska vara att göra vårt bästa i alla lägen. Vidare ska alla våra kunder veta att de alltid kommer att få tillgång till rätt kompetens för sina behov när de anlitar oss.